Sands Vinduespudsning logo.

Sands Vinduespudsning

Alt om Servicefradraget for 2023 og 2024

Servicefradrag 2024

Som du nok ved blev håndværkerfradraget afskaffet d. 1. april 2022.

Servicefradraget lever dog stadig videre – faktisk har regeringen valgt at øge fradraget i 2024 fra 6.600 kr. til 11.900 kr

Servicefradrag i 2023 på 6.600 kr. pr. person. i 2024 er det på 11.900 kr. pr. person.

Ja, du læste rigtigt. En stigning på hele 5.000 kr.

Du kan altså få fradrag for op til 11.900 pr. person i husstanden over 18 år i 2024. 

Med servicefradraget kan du få fradrag for arbejdsløn til vinduespudsning, rengøring, havearbejde, børnepasning og mere.

Men du får ikke fradrag på materialer, såsom planter, frø og gødning til havearbejde eller legetøj og pædagogisk materiale til børnepasning.

Læs videre for at få et klart overblik over reglerne og prøv vores lommeregner til servicefradrag.

Fradragsberettiget

Arbejdslønnen fra på serviceydelser udført af erhvervs- og privatpersoner.*

Ikke Fradragsberettiget

Omkostninger af materiale i forbindelse med serviceydelser. Fx legetøj til børnepasning.

*Personen skal udfylde en serviceerklæring eller tilsvarende, være fyldt 18 år ved indkomstårets udløb og være fuldt skattepligtig i landet.

Beregn dit Servicefradrag

Beregn dit servicefradrag, og se hvor store skattebesparelser, du kan gøre. Selvom det måske ikke er verdens sværeste regnestykke, så har vi alligevel lavet en lommeregner til servicefradrag til dig.

Beregn Servicefradrag

Trænger dine vinduer?

Vi hjælper dig med vinduespudsning på hele Fyn og Jylland. Få professionel vinduespudsning.

Find en vinduespudser og få et tilbud.

Hvem kan få servicefradrag?

Du kan få servicefradraget, hvis du: 

 • Er skattepligtig
 • 18+ år 
 • Betaler digitalt for arbejdet (fx dankort, MobilePay eller netbank)
 • Har dokumentation for arbejdet

Fradraget er personligt, med et maksimum på 6.600 kr. i 2023 og 11.900 kr. i 2024. Værdien er i både 2023 og 2024 på 26%

Du sparer altså 260 kr. i skat, hvis du har betalt 1.000 kr. for en serviceydelse.

Hver person i husstanden kan benytte fradraget, men der er vigtige regler at følge ved indtastning. Se nedenfor for en klar og enkel forklaring.

Illustration af person over 18 år.

Privat Person

Fradraget er gældende for hver person over 18 år, som er bosiddende i husstanden, i den periode hvor arbejdet foregår. Derfor, hvis arbejdet lever op til de nødvendige betingelser, har du mulighed for at udnytte servicefradraget.

Ilustration af ægtefæller. Et ungt par.

Ægtefæller

Ægtepar eller samlevende, der deler deres økonomi, kan frit fordele skattefradraget mellem sig, uagtet hvem der stod for betalingen. Det betyder, at hver person kan benytte sit personlige fradrag og er ansvarlig for selv at indtaste de nødvendige oplysninger.

Illustration af 2 voksne børn.

Børn

Voksne børn, der bor hjemme og er over 18 år, kan gøre brug af servicefradraget. Det er dog en forudsætning, at de selv har betalt deres del af udgifterne digitalt, og fradraget skal anvendes i forhold til deres egen indkomst.

Altså kan hver voksen over 18 år i en husstand, herunder hjemmeboende børn, benytte fradraget, forudsat de selv har betalt for servicen digitalt. Ægtefæller eller samlevere kan kombinere deres fradrag, uafhængigt af hvem der har afholdt udgiften.

Eksempel
Familien Hansen bruger årligt 3.000 kr. på vinduespudsning. Af dette beløb betaler Hr. og Fru. Hansen 2.000 kr., mens deres 20-årige søn, Søren, der stadig bor hjemme, betaler 1.000 kr. 

Hver af dem kan anvende servicefradraget for deres specifikke udgift: Forældrene kan samlet fradrage de 2.000 kr., de har betalt, og Søren kan fradrage de 1.000 kr., han selv har betalt.

Kan Hr. og Fru. Hansen bruge Sørens fradrag, hvis han ikke har betalt?

Nej, de kan ikke bruge Sørens fradrag, hvis han ikke selv har betalt for servicen. Servicefradraget kræver, at betaleren selv benytter fradraget.

Gælder det for alle boligtyper?

Fradraget er gyldigt for vedligeholdelse af helårsboliger og kan anvendes uafhængigt af boligtypen, hvad enten det er eget hus, lejlighed, andelsbolig eller lejebolig.

Fradraget gælder også fritidsboliger, både sommerhuse, fritidsboliger og ferieejerlejligheder, uanset om de ligger i eller i udlandet. Så længe fritidsboligen ikke har været udlejet en del af året, og du betaler ejendomsværdiskat af den.

Illustration af et dansk sommerhus.

Sommerhus

Du kan få fradrag for en fritidsbolig, hvis du betaler ejendomsværdiskat og ikke udlejer den. Husk dog, at dette fradrag skal deles mellem din helårs- og fritidsbolig.

Illustration af lejlighed.

Lejlighed

Uanset om du ejer, lejer, eller er andelshaver, kan du opnå fradrag, såfremt du selv står for betalingen af arbejdet.

Fradraget gælder ikke for:

 • Korttidsudlejning: Hvis du lejer dit hjem ud for korte perioder, som f.eks. gennem ferieudlejningstjenester.
 • Ikke-boligarealer: Områder i din ejendom, der ikke bruges som bolig, som f.eks. en butik eller et kontor.
 • Renoveringer: Store forbedringer eller tilbygninger – det er kun til vedligeholdelse.
 • Andre ejendomstyper: Som f.eks. erhvervsejendomme eller landbrugsjord.

For hvilke ydelser kan du få fradrag?

Almindelig Rengøring*

 • Vask og aftørring af flader i boligen
 • Rengøring af toilet og bad
 • Støvsugning, gulvvask og boning
 • Opvask, tøjvask og strygning
 • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.

Vinduespudsning

 • Indvendig
 • Udvendig

Børnepasning

 • Børnepasning i hjemmet eller i en fritidsbolig (ikke lektiehjælp som hovedopgave).
 • Aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter.
Illustration af almindeligt havearbejde.

Almindelig havearbejde**

 • Græsslåning
 • Klipning af hæk
 • Lugning
 • Beskæring af buske og træer (ikke træfældning og fjernelse af væltede træer)
 • Snerydning
 • Fliserensning af terrasser, indkørsler m.m. (rensning af tag og tagrender giver ikke fradrag).

* Fradrag for udgifter til vask, strygning og rensning af tøj og tæpper er kun gyldigt, hvis disse opgaver udføres indenfor hjemmets fire vægge. Det er væsentligt at bemærke, at dette fradrag ikke dækker omkostninger til en au pair, selvom denne bor i den bolig, hvor arbejdet finder sted.

** Fradrag er ikke tilgængeligt for specifikke haveprojekter som oprettelsen af en ny græsplæne, anlæggelse af terrasse, eller belægningsopgaver. Desuden, hvis din fritidsbolig har været udlejet, kan du ikke benytte dig af dette fradrag.

Hvor indtaster du på selvangivelsen?

Når du udfylder din selvangivelse, skal du indtaste dine udgifter under servicefradraget. Tryk på lommeregneren ud for Servicefradrag felt 461.

Servicefradrag vinduespudsning.

Du skal indtaste det samlede beløb, du har betalt for gyldige serviceydelser i løbet af året, og fradraget vil automatisk blive beregnet og trukket fra din skattepligtige indkomst.

Servicefradraget og vinduespudsning

Får du dine vinduer pudset af en professionel vinduespudser og betaler for digitalt for det, kan du trække 26% af udgifterne fra i din skattepligtige indkomst og dermed betale mindre i skat.

For at kvalificere dig til servicefradraget er der nogle ting, du skal sørge for:

1. Vælg en professionel vinduespudser

For at kunne trække udgifterne til vinduespudsning fra i skat som servicefradrag, skal du benytte en professionel vinduespudser (CVR-registreret), der kan udstede en faktura med momsoplysninger.

2. Gem fakturaen og dokumentationen

Det er vigtigt at gemme fakturaen og eventuel anden dokumentation fra din vinduespudser som dokumentation for det udførte arbejder og udgifterne, da Skattestyrelsen kan bede om dokumentation i forbindelse med din selvangivelse.

De fleste sender faktura via e-mail efterhånden, så det skulle ikke være det største problem at gemme den. 

3. Indtast udgifterne på din selvangivelse

Når du udfylder din selvangivelse, kan du indtaste udgifterne til vinduespudsning under servicefradraget. Dette gøres i Servicefradrag felt 461 på din årsopgørelse. 

Du skal indtaste det samlede beløb, du har betalt for vinduespudsning i løbet af året, og fradraget vil automatisk blive beregnet og trukket fra din skattepligtige indkomst.